PROJEKT „REKONSTRUKCE SKLEPNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ“ – (2001 – 2008)

V roce 2001 byly vyměněny zkorodované tanky za nerezové - 8 x 2 000 litrů, 2 x 1 500 litrů, 7 x 1 000 litrů, celkem 26 000 litrů a zároveň probíhá celková výměna zastaralé technologie výroby vína.

V roce 2004 byla dokončena rekonstrukce sklepního hospodářství výroby vína Mělník, kde byla doplněna technologie výroby vína o stáčecí a etiketovací linku na samolepící etikety, zbývá dokončit rekonstrukce lisovny. Ta byla modernizována v roce 2005 - 2007, kde došlo k odstranění starého hydraulického lisu jeho nahrazení novým pneumatickým, celo uzavřeným lisem. V roce 2008 byla lisovna dovybavena i novými nerezovými tanky na nakvašení rmutu. O dva roky později byl do sklepních prostor zakoupen moderní křemelinový filtr. Vše bylo prováděno za finanční podpory České zemědělské univerzity v Praze.

Další články v rubrice

English ☰ Menu